Gwarancja

Na wszystkie usługi stomatologiczne wykonane w NZOZ Supradent udzielamy gwarancji. Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu. W ramach tych wizyt, o ile jest to konieczne, wykonywane jest regularne, profesjonalne oczyszczanie zębów z kamienia i osadu oraz leczenie nowych ubytków próchnicowych.

JAKIE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE OBEJMUJE GWARANCJA?

Wypełnienia światłoutwardzalne:
 • Gwarancji udzielamy na 1 rok w przypadku zębów stałych
 • W przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
 • W uzębieniu mlecznym gwarancji udzielamy na 6 miesięcy

Uzupełnienia protetyczne:
 • w przypadku uzupełnienia wszystkich braków gwarancji udzielamy na 2 lata
 • w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
 • po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych w ciągu 6 miesięcy istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 2 lat
 • w przypadku bruksizmu – czas gwarancji zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych pacjenta
Gwarancją nie są objęte:
 • prace tymczasowe (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe)
 • prace przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 • leczenie, gdy bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.
 • złamania koron zębowych pomiędzy wizytami, zębów będących w trakcie leczenia
Utrata gwarancji następuje w przypadku:
 • korekt wykonanych poza NZOZ Supradent
 • nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi (zalecenia higieniczne, używanie szyn zgryzowych)
 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • nieszczęśliwych wypadków oraz urazów mechanicznych
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po chemio i radioterapii)

KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ

​W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu wystąpienia problemu. Przekroczenie w/w terminu powoduje utratę gwarancji.

Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.